Lep pozdrav, obiskovalec! [ Prijava

FOSCAM-ST121911233-2

 

Pogoji poslovanja

1. UVOD

Pravila (pogoji) uporabe, vsa navodila, obvestila, napotki, razlage in ceniki v zvezi za portal vsioglasi.si so taka kot so in se glede na mednarodno zakonodajo in zakonodajo RS, splošne gospodarske ali tehnične pogoje lahko tudi spremenijo, zato priporočamo, da jih vsakič, ko vnašate kakršnekoli oglase ponovno preverite.

Spodaj opisani pogoji veljajo tudi za stran za vsioglasi.si, podstrani, cenike, navodila in glede zasebnosti, osebnih podatkov, piškotkov ter eventualno kršitev teh pogojev opisanih v nadaljevanju, uporabniki pa morajo imeti dopolnjenih minimalno 18 let starosti.

Pod splošne pogoje poslovanja na portalu vsioglasi.si spadajo tudi: Cenik storitev, obseg možnosti sodelovanja po ponudbi in poslovanje glede na splošno mednarodno zakonodajo ter zakonodajo RS. Stran je zasnovana za mednarodno uporabo v kakršnem koli tudi drugem jeziku za kakršnokoli vstavljeno gradivo in v nadaljevanju se vsi ostali uporabniki s tem strinjate. V pomoč za take primere je simultani prevajalnik, na nekaterih brskalnikih, ki pa zaradi nekaterih različnih spletnih normativov posameznih komponent te spletne strani ne zajema popolnoma vsega gradiva. Več podrobnosti na spletni strani in v nadaljevanju.

Zunanji spletni uporabniki, aktivni uporabniki tega spletnega mesta in eventualni poslovni partnerji se strinjajo, da bo morda kakšen oglas iz tujine, (ker je portal zasnovan mednarodno) spisan tudi v kateremkoli drugem jeziku. V tem primeru vam svetujemo, da si pomagate z avtomatskimi prevajalniki na internetu (google, bing idt.). V takem primeru uporabnik, ki odda oglas na vsioglasi.si sam odgovarja v kolikor oglas v celoti ne bo zaradi jezikovne razlike dosegel maksimalnega učinka.
Uporabnikom priporočamo redno posodabljanje brskalnikov s predpisanimi vtičniki sicer ne garantiramo za pravilen prikaz podatkov ali izgleda strani.
Med pogoje poslovanja in uporabe portala spadajo tudi informacije in nastavitve v smislu spletnih piškotkov in varstvu osebnih podatkov.

Splošno:

Prosimo, da preberete in preučite pravila tukaj in v nadaljevanju, ki veljajo za vse komponente vsioglasi.si portala ter za interno forum tablo, ki je namenjen članom vsioglasi.si oglasnika kot pomoč pri uporabi ali za medsebojno izmenjavo nasvetov, vprašanj ali informacij in je storitveno vštet v ceno eventualne letne članarine ali doplačil pri objavah posameznih oglasov tega spletnega mesta in njegovih podstrani. Predvsem moramo izpostaviti, da po splošnih moralnih in zakonskih mednarodnih aktih in predpisih RS ni primerno in dovoljeno objavljati vsebine, ki so v smislu: Žaljive, hujskaške, sovražni govor, nasilne, pretirano pornografske, neutemeljeno obrekovanje, nedokazane ali nepreverjene trditve, škodljive za splošen ugled obravnavane osebe ali podjetja, vsebine neprimerne za osebe mlajše od 15 let, reklamiranje in/ali ponujanje za prodajo prepovedanih ali kako drugače zakonsko prepovedanih in/ali pridobljenih izdelkov in storitev, ker so uporabniki za tako objavljeno gradivo lahko tudi kaznovani po členih mednarodne zakonodaje in predpisov posameznih državi.

Kratko navodilo splošne uporabe: Glavno registracijo opravite z prijavo/registracijo levo na glavni začetni strani in obvezno izpolnite vaš oglasni profi (Moj profil). Za vstavitev oglasov sledite navodilom in ponujenim opcijam.
Po izvršeni registraciji nam na naš e – naslov: vsioglasi.si@gmail.com pošljite vse potrebne uradne podatke o podjetju ali pri registraciji izpolnete vsa ponujena polja, v kolikor imate in oglašujete tudi za podjetje,( ker vam bomo na vaš registrski e – naslov po e – pošti ali na vaš naslov po klasični pošti poslali predračun ali letne naročnine ali info za plačilo posameznega oglasa, odvisno od vrste izbranih paketov ali ponujenih možnost) in pogodbo o sodelovanju. Po vplačilu letne naročnine/članarine oglaševanja in vrnjenem enem izvodu pogodbe bo dokončan postopek aktivacije oglasov.

OPOMBA:

Po vstavljenem gradivu se spletni način poslovanja smatra kot pogodba na daljavo in s tem veljajo vsi pravni in plačilni in ostali poslovni akti glede splošne zakonodaje RS in v skladu z mednarodno zakonodajo.

2. SPLOŠNI POGOJI

1. Za uporabo spletnega mesta vsioglasi.si se mora uporabnik strinjati s pravili in pogoji uporabe vsioglasi.si (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta vsioglasi.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda mali oglas ali preko malega oglasa kaj kupuje. Nadaljnja uporaba spletnega mesta vsioglasi.si, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki oglasno, prodajno ali promocijsko gradivo oddajajo, ter imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil, ki na tej spletni strani z obvezno potrditvijo pogojev in pravil na strani pred oddajo oglasov velja že na daljavo.

2. Spletno mesto vsioglasi.si je posrednik med kupci in prodajalci ter promocijski marketing za podjetja.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 18 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do vsioglasi.si mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta vsioglasi.si. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. Vsak tekst z oznako na navigacijskih tipkah z NAVODILA, POMOČ, CENIKI so del splošnih pravil ter pravil in pogojev spletnega mesta vsioglasi.si in se glede na globalno, tržno ali zakonodajno situacijo lahko spremenijo brez predhodne najave, vendar bodo eventualne spremembe takoj posodobljene na vseh naših spletnih straneh, katere zadevajo ista pravila. Prav tako velja za vse ostale morebitne eventualne opombe za primer navodila ali pravil uporabe kakšne dodatne ali posebne funkcije ali ostale tehnične uporabe, primer: ( klepetalnice, forumi, komentiranje, ogled galerij in podobno).

4. Vsak uporabnik spletnega mesta s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta, pošiljanje elektronske pošte in sms sporočil v skladu z 32. točko teh pravil.
Upravitelj za vsioglasi.si se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni.
Upravitelj za vsioglasi.si osebne podatke uporabnika obdeluje in hrani do uporabnikovega preklica na podlagi njegove nedvoumne seznanitve in privolitve ob registraciji. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravitelj za vsioglasi.si jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta vsioglasi.si, družba VG MANIA d. o. o, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta vsioglasi.si. Upravljavec spletnega mesta vsioglasi.si bo podatke o malem oglasu uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije malega oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta.

5. Vsioglasi.si, njegovi upravitelji in / ali lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je zakonsko odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

6. Objava določenih oglasov (glede na pogoje poslovanja) je lahko plačljiva tudi za fizične osebe, cenik in razlog pa bosta dostopna na obveščevalnem mestu vsioglasi.si.
Uporabnik, pravna oseba, plačilo izvrši na podlagi izstavljenega računa, predračuna ali ponudbe in se zaveda, da je, ko sprejme (ob registraciji potrdi) tu opisane pogoje poslovanja, avtomatsko v plačilnem pogodbenem odnosu glede na ponudbo, oziroma obsega sodelovanja in trenutne cenike.
Kakršnikoli plačljivi oglasi, prispevki ali drugo pod pogoji poslovanja plačljivo gradivo se objavi po dokazilu/potrdilu plačila/predplačila naročnika oglasa po opravljenem plačilu. S potrditvijo oddaje oglasa upravljalcu spletnega mesta (pravna družba, VG MANIA d. o. o.) in med uporabnikom se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa bo po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki, ki so potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve to ne omogoča. Glede na navedeno po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo.

7. Uporabniki spletnega mesta vsioglasi.si se zavezujejo, da bodo njihovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični in da ne bodo oglaševali blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo upravitelj za vsioglasi.si sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z zakonodajo, splošnimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije, ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabniki v svoje oglase ne smejo prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.

8. Vsi oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku, ker pa je ta stran mednarodna, so dovoljene izjeme oziroma, stranka, ki vstavi tak oglas, sama odgovarja na odziv takega gradiva.

9. Uporabniki se obvežejo, da ne bodo objavljali oglasov ali malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

10. Oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se ga prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni direktno predmet prodaje. Uporabniki, ki imajo na spletnem mestu vsioglasi.si odprt oglasno prodajni spletni profil, lahko vpišejo dodatne podatke o svoji fizični (prodaja rabljenih izdelkov privatnih oseb) ali spletni trgovini (Podjetja in kakršnekoli pravne osebe), v polja, ki so temu namenjena.

11. Slike v oglasu morajo biti realne slike predmeta, ki se prodaja in v skladu z splošnimi pogoji ter predvidenimi polji. Logotipe, pasice ali www povezave lahko objavi samo upravljalec ali pravna oseba, ki uredi za tovrstne objave pogodbeni odnos.
Fizičnim(privatnim) osebam v rubriki za male oglase fizičnih oseb ni dovoljena objava logotipov, pasic ali povezav do ostalih spletnih mest, razen, če gre za tehnične podatke prodajanega izdelka.
Pravne osebe lahko objavijo samo logotipe ali povezave spletnih strani v lasti registriranega podjetja in števila podružnic. Torej, če imate (primer: 3 različna podjetja) potem se registrirate 3x in tako imate zopet na voljo paket ter zajete vse podružnice ali izdelke od posameznega s.p. ali d.o.o. ali d.n.o, d.d. itd.
Pokroviteljsko ali brezplačno oglaševanje za pravne osebe ali dobrodelne ustanove/prireditve je predmet individulnega dogovora.

12. Seznam produktov ni dovoljen. V posamezen mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta. Primer: dovoljeno je v enem malem oglasu prodajati (mizo, klopi in stole), ni pa dovoljeno skupaj prodajati (sadja in avtomobila), oziroma upravljalec spletnega mesta ne odgovarja za slab odziv ali nezmožnost v iskalni opciji za tako vstavljeno gradivo.

13. Vsak oglas mora vsebinsko pripadati v primerno rubriko.

14. Naslov malega oglasa naj opisuje realni predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali poudarjenih znakov z namenom posebne izpostavitve.

15. Uporabnik, fizična oseba za isti predmet lahko odda samo en oglas. Prav tako ni tovrstnemu uporabniku dovoljena objava malih oglasov za isti predmet v dveh različnih rubrikah, drugih povezav ali reklamnih sporočil.

16. Oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni oglasi ali mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo. Na tem spletnem mestu ni dovoljeno prodajati ali nuditi lastne ali od koga drugega človeške telesne organe. Na tem spletnem mestu ni dovoljeno prodajati zakonsko sumljive substance ali protizakonito odtujeno blago. V kolikor se ugotovi kršitev v tej ali preostalih točkah, ki ne ustreza pogojem poslovanja ali mednarodni zakonodaji ali zakonodaji RS, bodo taki oglasi odstranjeni, aktivni uporabnik – objavitelj oddanega gradiva za oglas pa sam odgovarja za primer inšpekcije ali morebiten kazenski pregon.

17. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabniki se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravitelj spletnega mesta vsioglasi.si, si v primeru, da iz malega oglasa izhaja, da bi lahko mali oglas pomenil objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je dolžen vsioglasi.si organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa. Predvsem glede na to točko je posebno potrebno razumeti in dosledno upoštevati razliko ter možnost poslovanja kot ” fizična (privatna oziroma posameznik) ” ali ” pravna ” oseba. Pravna oseba ima lahko oba profila, z ločenimi registracijami.

18. Alkohol in živila je na spletnem mestu vsioglasi.si dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

19. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov.

20. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice. V primeru tovrstnih zlorab ali ostalih zakonskih zlorab vsebin, objav ali funkcioniranja portala, je kršitelj kazensko odgovoren po uradni zakonodaji, sum na tako dejanje pa glede na splošne zakonske predpise in pogoje poslovanja lahko uporabniki sporočijo upravitelju spletnega mesta ali pristojnim organom pregona in tak oglas bo tudi nemudoma odstranjen, uporabniku pa takoj glede na zakonodajo RS preneha možnost oglaševanja. Prepovedano je oglaševati gradivo iz katerega je možen sum ali napeljevanje za delo na črno. Fizične osebe lahko oglašujejo samo rabljene izdelke ali drugo osebno lastnino in ne morejo oglaševati v smislu izvajanja storitev, razen, če tega ne dokažejo z pravno veljavno pogodbo o honorarnem delu, študentskim delu, podjemno pogodbo…! V tem primeru se upoštevajo kot plačljive stranke tega spletnega mesta in bodo njihovi oglasi v plačljivem pogodbenem odnosu glede na izbrani paket, za to opcijo je potrebno kontaktirati upravitelja spletnega mesta.

21. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

22. Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd. ), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je zlasti oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

23. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja.

24. Oglaševanje, ki vsebuje posebne ponudbe, kot so npr. popust, darilo, ipd., mora imeti to posebno ponudbo jasno označeno ter jasno navedeno, kje se nahajajo pogoji za pridobitev te posebne ugodnosti.

25. Z oddajo ponudbe na posamezen mali oglas in sprejemom le-te ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas oddal se vzpostavi med prodajalcem in kupcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalci in kupci. Upravitelj za vsioglasi.si ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

26. Pri malih oglasih avkcijskega tipa je prodajalec zavezan prodati predmet prodaje najvišjemu ponudniku, če je dosežena pridržana cena oziroma, če ta sploh ni bila nastavljena. Najvišji ponudnik pa je zavezan kupiti predmet za katerega je licitiral, če je bila njegova ponudba najvišja, mali oglas prodajalca pa verodostojno predstavlja predmet prodaje. Prodaja predmeta pred iztekom avkcije ni dovoljena. Če kupec ali prodajalec tega pravila ne upoštevata in se glede tega na moreta dogovoriti, se v primeru morebitnega spora lahko sklicujeta na določila tega pravilnika. Upravitelj za vsioglasi.si ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

27. Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim dopolnilnim delom (v nadaljevanju odstavka oglaševalci) lahko na vsioglasi.si prodajajo, oglašujejo svoje storitve in oddajajo oglase le tako, da odprejo vsioglasi.si prodajni profil, na podlagi sklenitve pogodbe, oziroma velja pogodbeni odnos po možni izbiri cenika tudi na daljavo, kajti uporabniku se lahko ob eventualnem neplačilu ukine ali ne objavi oglas, lahko pa tudi terja za že iskoriščene neplačane kvote po veljavni zakonodaji. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne vsioglasi.si trgovine in si nadalje pridržuje pravico do izklopa le-te brez navedbe razloga. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa vsioglasnik.si prodajnega profila je upravljavec spletnega mesta upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve vsioglasi.si prodajni profil je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko spletnega mesta vsioglasi.si so oglaševalci dolžni spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje oglaševalci omogočajo. Spletno mesto vsioglasi.si ne omogoča kakršnegakoli neposrednega sklepanja pogodb ali pogodb na daljavo med oglaševalci in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev teh oglaševalcev in za oglaševalce ne nudi drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa v rubrikah pravnih oseb na vsioglasi.si bo objavljeni mali oglas vseboval ime podjetja, ki oglašuje, in njegov sedež v kolikor bo to stranka vpisala v ponujena polja. Spletno povezovanje URL – jev iz spletnega mesta vsioglasi.si je dovoljen le uporabnikom, ki imajo na vsioglasi.si odprt prodajni profil. Uporabniki, ki imajo odprt vsioglasi.si prodajni profil, lahko s spletnega mesta vsioglasi.si povezujejo (www ali druge povezave) na svojo lastno spletno stran. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna spletnemu mestu vsioglasi.si, niso dovoljene. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne, oziroma so tovrstni primeri stvar dogovora med aktivnim članom uporabnikom strani in upraviteljem spletnega mesta vsioglasi.si. Upravitelj za vsioglasi.si ne odgovarja, če uporabnik, ki ima oglasni profil na vsioglasi.si ni izkoristil polne zmogljivosti kvote izbranega in plačanega oglaševalskega paketa in mu v tem primeru ne vrne razlike vplačanih sredstev.

Več zakonodajnih podrobnosti kater je potrebno upoštevati za uporabnike, ki oddajo oglas na vsioglasi.si:

(ZMed) – Zakon o medijih, (ZZUZIS) – Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, (ZIL-1) – Zakon o industrijski lastnini, (Uradni list , št.36/26.4.2000) – Zakon glede preprečevanja dela na črno, (ZASP) – Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, (ZOPA) – Zakon o omejevanju porabe alkohola, (ZZMP) – Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih, (SOZ) – Slovenski oglaševalski kodeks http://www.soz.si, (ZVPot) – Zakon o varstvu potrošnikov

28.

A. Uporabnik (pravna oseba), ki v skladu s temi pravili izpolnjuje pogoje za odprtje vsioglasi.si prodajnega profila, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje. Prav tako, se obvezuje, da bo ob registraciji in oddaji oglasa navedel vse potrebne zahtevane pravno obstoječe resnične podatke v samem oglasu pa samo tiste, ki jih želi, oziroma so priporočljivi za opaznost oglasa ali podjetja.

B. Fizična oseba se obvezuje, da bo v svoje oglase vstavila samo gradivo za privatno prodajo rabljenih izdelkov ali nepremičnin, brez vsebin, ki bi nakazovale na sum dela na črno ali nedovoljeno preprodajo ali celo prodajo ukradenih ali kako drugače nezakonsko pridobljenih stvari. Prav tako se obvezuje, da ne bo v svojem oglasu promoviral svoje podjetje, drugo podjetje ali vstavil povezavo v tem smislu, razen, če je to povezava do podatkov proizvajalca za izdelek.

C. Ob kršitvi navedenih pogojev lahko upravljalec spletnega mesta takoj odstrani neprimeren oglas ali pa ga odstrani v kolikor uporabnik ne upošteva eventualnega obvestila o priporočeni prilagoditvi glede na pogoje poslovanja.

D. Prosimo, da vaše oglasno gradivo vnesete v skladu s splošno prepisano zakonodajo, torej, brez neprimernih besed, brez neprimerne vsebine v smislu prekoračene spolnosti, sum na sovražni govor, delo na črno, sumljivo izven zakonodajno poreklo oglaševanega blaga, izdelkov ali storitev. Taki oglasi bodo morali biti glede na predpise odstranjeni, uporabnik, ki bi oddal tako ponudbo v oglas pa lahko za tak prekršek tudi odgovarja po zakonih RS in je zaradi globalne zasnove spletne strani ter svetovnih avtorskih predpisov kazensko odgovoren celo na mednarodnem nivoju.

E. Upravitelj spletnega portala je zgolj posrednik oglasnega prostora in kot tak ne odgovarja za morebitne poslovne spore med prodajalcem/ponudnikom in kupcem/potrošnikom. Za vse objavljene podatke v oglasnem gradivu zakonsko in moralno odgovarja fizična oseba ali podjetje, oziroma pooblaščena oseba podjetja, ki oglas odda.

F. Uporabniki se strinjajo, da se lahko zaradi potrebnih spletnih posodobitev in s tem povezanimi prilagoditvami glede prevodov in podobnih težav kdaj zgodi, da bo morda del portala v angleškem jeziku, kot tudi glede na mednarodno zasnovo, je možno, da bo kakšen oglas v kakšnem tujem jeziku, kar je načelno v nekaterih primerih višja sila in se strinjajo, da jih opisano ne moti. Težave v tem smislu ali glede pomankljivega ogleda so možne tudi, če uporabniki ne posodabljajo redno lastnih brskalnikov in jih ažurno ne prilagajajo, oziroma, različni iskalniki lahko iz teh razlogov različno (pravilno ali nepravilno) prikazujejo isto spletno stran.

G. Uporabnike opozarjamo naj ne oglašujejo zadev, ki bi lahko bile predmet suma za delo na črno ali sivo ekonomijo, ker so tovrstna dejanja lahko po zakonu preiskovana s strani pooblaščenih inšpekcij. Prav tako naj ne objavljajo vsebin, ki so morda predmet na sum odtujenega ali kako drugače protipravno pridobljenega blaga. Naj se ne objavljajo vsebine, ki kršijo razne avtorske pravice, nedovoljena pornografija, žaljive ali nasilne vsebine, rasna nestrpnost in podobno, ker so po mednarodnem pravi in zakonodaji RS lahko predmet po kazenskem pravu. Za tovrstne naštete eventualne prekrške zakonsko odgovarja registrirani uporabnik, ki je oddal oglas, ponudba.net je samo spletno mesto kot ponudnik oglasnega prostora in upravitelj portala ne odgovarja za morebitne prekrške uporabnikov glede splošne navedene zakonodaje.

H. Uporabniki, ki bodo vstavili oglase v kategorije: (Orožje, živali, odvetniki, erotika ali oglaševali živila, alkohol, tobak, prehrano ter glede oglaševanja in promocije političnih strank) naj se dodatno pozanimajo o splošnih predpisih in morebitnih omejitvah oglaševanja na omenjenih področjih, ker upravitelj za eventualne tovrstne prekrške ne odgovarja in je samo ponudnik oglaševalskega prostora. (Info: Uradni list in podobno)

I. Na spletni strani ponudba.net ni dovoljeno objavljati slik ali video gradiva trde in kakršnekoli otroške pornografije ali vstavljati vsebine v smislu nagovarjanja na sex v smislu izvenzakonskih ali kaznjivih predpisov.

J.

1. Posojila, vedeževanje ali kakršnakoli oddaja nepremičnin, prenočišč, sob, vozil in podobno privatnih oseb po definiciji spada v kategorijo storitev in pridobitniško dejavnost zato so taki oglasi plačljivi po ceniku za pravne osebe.

2. V kolikor zadeve iz prve točke (pod J) opravlja privatna oseba in nima ustreznih pravnih pogodb za tak primer ne odgovarja upravitelj spletne strani vsioglasi.si. Ne bomo objavljali oglasov privatnih oseb za posojanje denarja ali pa jih bomo zbrisali v primeru, da jih najdemo na naši strani. Ne bomo potrjevali profilov, če je namen oglaševanja posojanje denarja s strani privatnih oseb.

ENGLISH: Not enter ads for loans from private people. Loans ads is possible only from regular and registered financial Companies.

3. Vsaka stranka ima možnost izdelave ločenih profilov za pravno ali fizično osebo vendar vsakega z drugim uporabniškim imenom in drugačnim izbranim e – poštnim naslovom, prav zaradi tega, da lahko ločeno prodajate/ponujate privatne ali poslovne izdelke oziroma storitve. Za pravno osebo se obravnavajo vse oblike podjetij, s.p., tudi dopolnilna dejavnost ali društvo.

K. Sistem je zasnovan dolgoročno zato ima upravitelj portala možnost kompenzacije in/ali prenosa objav preko sodelovanja poslovnih partnerjev ali partnerskih oglaševalnih mrež v eventualnem primeru popolnega poškodovanja spletne strani s strani tehničnih težav, vdora ali ukinitve programa.

L. Vsioglasi.si omogoča pravnim osebam najem oglasnega prostora kot spletno trgovino, ki v tehničnem smislu zajema možnost malih oglasov z objavo spletne strani, objavo cenika, zaloge, lokacije, video posnetka, slik, tekstualne vsebine, deljenje preko socialnih omrežij, podatke podjetja, podatke profila, izpostavitev oglasov in objavo grafičnih ali video pasic ter logotipov, razlika pa je samo ta, da morebitni kupec v primeru nakupa za izdelke ali storitve plača direktno pri objavitelju najete trgovine ne pa preko samega oglasnika.

M. Uporabniki, fizične (Privatne) in pravne osebe (Podjetje) naj bodo pozorni na morebitne zlonamerne oglase z namenom zavajanja, nezakonskega okoriščanja ali nelojalne konkurence, kajti velikega obsega objav ali iz posameznega oglasa je težko razbrati in kontrolirati slabe poslovne prakse posameznikov ali podjetij. V te namene imate pod vsakim oglasom rubriko za pomoč (pošljete nam e-mail)  in prijavo sumljivega oglasa, neprimerne vsebine, nadlegovanje ali uporabnika za katerega mislite , da krši pogoje ali kako drugače zavaja morebitne stranke in moderatorji bodo preučili zadevo, tak oglas odstranili ali začasno oziroma trajno izbrisali uporabnika. V kolikor je tak uporabnik morda že od prej sumljiv organom pregona bomo morali zaradi eventualne preiskave in glede na stopnjo preiskave verjetno odstopiti registracijske podatke takega uporabnika pooblaščenim inšpekcijskim službam.

N. Uporabniki, registrirani člani na vsioglasi.si se strinjate (ne glede na tip uporabnika in / ali izbrani brezplačni ali plačljivi paket oglaševanja) , da se kadarkoli v polje posameznega malega oglasa ali pred oglas ali za vsebino vašega oglasa (spodaj v nogi) s strani moderatorja lahko doda 1 ali več oglasov grafičnih ali video pasic ostalih ponudnikov prodaje ali storitev za katere tudi ni nujno, da so registrirani člani tega spletnega mesta, in tudi ni nujno, da je vsebina takega oglasa sorodna, temveč se bodo morda oglaševali le s pasicami ali slikovnimi obvestili iz naše dodatne ponudbe.

O. Priporočamo, da ne kopirate obširnega opisa za posamezen oglas ali več oglasov, če ga imate vnaprej pripravljenega enakega za različne preostale oglasnike, ker spletni iskalniki zasledijo enako vsebino na več različnih lokacijah in tako vsebino namesto, da bi bila bolj dostopna zaradi privzetega algoritma celo negativno uvrstijo in tako zbijajo rejting posameznih oglasov in celotnega oglasnika. V kolikor bomo zasledili tak oglas in po statistiki ugotovili negativno uvrščanje tudi naše strani bomo uporabnika naprosili, da vsaj malenkost spremeni vsebino oglasa, da bo vsebina unikatna ali pa bomo vsak tak oglas izklopili iz javne vidnosti brez povračila eventualnega prejšnjega plačila oglasa, paketa oglasov ali članarine. Iz zgoraj omenjenega razloga ne omogočamo CSS ali XML uvoz obstoječih oglasov iz drugih oglasnikov ali e-trgovin in je vsak oglas potrebno naložiti posebej, vendar pomnite, tak oglas (če ste glede na ostale spremenili vsaj besedo ali dve glede na že objavljen oglas) vam prinese večjo splošno sledljivost na domačem in svetovnem spletu in večjo popularnost na RSS funkcijah. Uporabnike naprošamo, da naj si vzamejo čas in v zadnjem polju vpišejo ključne besede, ki so pomembne s stališča internega iskanja na sami strani ter domačem in svetovnem spletu.

P.  Glasbene, kulturne,  slikarske in ostale umetniške avtorske pravice:

Portal je namenjen različnim oglasom in predstavitvi, promociji in objavi tudi dogodkov oseb ali podjetij ki se poklicno ali kako drugače aktivno ukvarjajo tudi s glasbo, filmom ali katero drugo kulturno ali umetniško dejavnostjo. Za objavo kakršenagakoli glasbenega ali ostalega umetniškega gradiva (tekst, glasba, slike, video posnetki, note, besedila, itd.) glede avtorstva ali dovoljenja, oziroma morebitne kršitve po mednarodnem in slovenskem pravu iz naslova avtorskih pravic za javno objavo odgovarja vsak posameznik sam. Iz tega odstavka sledi tudi morebitno brisanje nekaterih objav s tega spletnega mesta v kolikor se bodo pojavile kakšne pritožbe. Običajnim članom, ki se ne ukvarjajo z glasbo na ljubiteljski ali profesionalen način ni dovoljeno objavljati nobenih glasbenih ali ostalih umetniških gradiv v nobeni obliki. Upravitelj portala je samo ponudnik spletnega prostora in ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic ali objavo neprimerne vsebine članov portala. Portal ni namenjen prenosu (download) vsebin, namenjen je predvsem promociji, obveščanju, objavam prireditev, spletnemu oglaševanju in spletnemu druženju. Vsak kakršnkoli prenos (in ali posredovanje naprej tretjim osebam) vsebin iz strani vsioglasi.si brez dovoljenja avtorja gradiva ali člana portala, ki je tako gradivo naložil je po zakonski klavzuli kraja, ki zapade pod kazensko odgovornost. V tem smislu se pozanimajte tudi o morebitnih dovoljenjih ali posledicah, če uporabite funkcijo deljenja (share). Več v ostalih informativnih prispevkih, obvestilih, pogojih in navodilih za uporabnike tega spletnega mesta pod gumbi spodnjega menija v nogi te spletne strani. To velja tudi za vse ostale tipe avtorskih pravic, ki bi ob morebitni kršitvi lahko bil predmet spora.

R. Družabna omrežja in moderni trendi uporabe socialnih aplikacij:

Gostje in člani tega spletnega mesta bodo morda zasledili naslovne slike svojih profilov ali strani iz tega omrežja in drugih družabnosocialnih omrežij, če je le tako privzeto tehnično nastavljeno tudi na tem spletnem mestu ali nekaterih ostalih klasičnih spletnih straneh, portalih, spletnih trgovinah ali oglasnikih, če omenjene strani uporabljajo možnost socialnih aplikacij. Uporabniki spleta in vsi tisti, ki imajo kakršnekoli strani na katerih od ostalih naših ali mednarodnih družabnih omrežjih naj se zavedajo, da je osnoven tehničen standard zasnovan tako, da je kakršnokoli všečkanje, deljenje, priporočanje ali označevanje oseb in vsebin lahko posledica, da ste nato povezani po različnih mestih svetovnega spleta in posledično lahko mednarodno vidni na svetovnem spletu tudi na ostalih ” klasičnih ” straneh, ki uporabljajo funkcijo deljenja ali všečkanja ostalih družabnih ponudnikov. To pomeni, da se z uporabo različnih družabnih omrežij preko zgoraj opisanih funkcij in opravil lahko javno pojavljate na spletu s tem, če ste, oziroma, ko ste uporabili omenjene aplikacije in ste sami odgovorni za morebitne zlorabe, psihično ali materialno škodo v kolikor bi bili morebitna žrtev spletnih prevar, nadlegovanja in podobno. Uporabniki se zavedate in strinjate, da s tem, da se, ko in ali, če všečkate katero od naših strani, ter z deljenjem, priporočanjem in označevanjem vsebin, vaše objave, vaše strani, naslovne slike profilov ali prispevki iz vaših družabnih profilov po zgoraj opisanih primerih lahko naključno pojavljajo na tem spletnem mestu in posledično preko ogledov in deljenj vsebin tudi na svetovnem spletnem omrežju, ker je svetovni splet pač tehnično zasnovan tak kot je in ga v primeru zlorab uporabljate na lastno odgovornost, kar je že navedeno in opozorjeno v teh pogojih uporabe za spletno mesto vsioglasi.si in upravitelj tega spletnega mesta ne odgovarja za kakršnekoli morebitne škodljive posledice tudi iz tega odstavka pogojev uporabe.

S. Omejitve za privatne osebe (Rabljene reči in nepremičnine zasebne lastnine)

Privatne osebe z dopolnilno dejavnostjo se lahko registrirajo za brezplačen profil vendar, če se ukvarjajo z oddajanjem sob, apartmajev in drugih nepremičnin morajo za objavo tovrstnih oglasov izbrati plačljivi paket oglasov, sicer oglasa ne bomo objavili ali pa vam ga bomo zaračunali. Privatnim osebam ni dovoljeno objaviti oglasov za privatno posojanje denarja, nudenje raznih uslug ali storitev ter plačljivih telefonskih številk tipa 090 razen, če za tako dejavnost niso registrirani kot dopolnilna dejavnost in v tem primeru morajo izbrati katerikoli plačljivi paket oglaševanja. (Zakon RS o preprečevanju dela na črno). Lahko izberejo tudi brezplačni paket vendar vam za objavo oglasa glede na predhoden tekst izdamo račun po ceniku (izbira – plačilo na posamezen oglas) za vsak tak objavljeni oglas. Objavitelj plačljivih telefonskih številk ali plačljivih ukazov za sporočila mora po zakonu navesti višino plačila storitve posredniških (pogodbenih) operaterjev. Priporočamo, da si ustvarite registracijo z več ločenimi profili (posebej kot privatna oseba in posebej za podjetje, oziroma dopolnilno dejavnost ali popoldanski s.p., društvo) zato, da boste v izogib morebitnim pravnim zapletom ali zapletom glede kršenja pogojev uporabe, privatne in poslovne zadeve glede oglaševanja imeli med sabo ločene.

Š. Kaj je izrecno ni prepovedano objaviti, ker globalno škoduje algoritemski spletni uvrstitvi ali sami spletni strani in nihče nič ne profitira:

  • Uporabniki ne smejo večkrat objaviti eden in isti oglas (skopiran oglas z popolnoma enkako vsebino, enakimi ključnimi besedammi in enako razporejenimi fotografijami.
  • Uporabniki ne smejo v polja vstavljati kakršnihkoli html ali javascrit kode.
  • Uporabniki ne smejo vnašati slik iz konkurenčnih oglasnikov, katere morda vsebujejo zaščitni znak nekega drugega oglasnika.
  • Uporabniki ne smejo kopirati tekstualnih vsebin iz njihovih že obstoječih oglasov iz nekega drugega oglasnika ali iz Office-ovih in podobnih dokumentov, razen iz beležnice, ker sistem lahko zazna prekinjene datoteke ali zlonamerne kode in teksta ali ne sprejme ali ga popači. Priporočamo, da tekst vpišete ročno čeprav je zamudno.
  • Iz enakih ali podobnih razlogov na tem spletnem mestu ni omogočen xml ali katerikoli uvoz datotek za oglas.

Če odkrijemo kršitve v tem smislu bomo take oglase odstranili ali celo zablokirali dostop uporabniku na to spletno mesto tudi, če je plačljiv uporabnik oglaševalskega paketa in vplačanih sredstev ne bomo vrnili.

T. Uporabniki in/ali registrirani člani z brezplačnim ali plačljivim oglaševanje tega spletnega mesta se strinjajo, da so lahko v vsak njihov posamezen oglas s strani upravitelja vstavljeni/dodani tudi sponzorirani grafični ali video (banner – pasica) oglasi ostalih ponudnikov.

29. Upravljavec spletnega mesta vsioglasi.si, si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu vsioglasi.si! Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravitelj spletnega mesta vsioglasi.si, si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu vsioglasi.si, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.

30. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravitelj za vsioglasi.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

31. Z objavo malega oglasa ali oglasa za podjetje na vsioglasi.si, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

32. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte ali brezplačnih sms sporočil, ki so povezani s spletnim mestom in aktivnostmi vsioglasi.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila. Upravljavec spletnega mesta vsioglasi.si se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala drugim oziroma tretjim osebam ali subjektom razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta vsioglasi.si ali zaradi predpisov v primeru uradne preiskave večjih kršitev uporabnikov, ki so po zakonu prepovedane ali kaznjive. V kolikor registrirani uporabnik ne želi prejemati občasnih obvestil s strani aktivnosti in novosti na spletnem mestu vsioglasi.si, lahko po klasični ali e – pošti, pošlje zahtevo po odjavi iz programa obvestil.

33. Uporabniki se strinjajo, da lahko portal vsioglasi.si, njihov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih, letakih, partnerskih, pogodbenih ali podružničnih portalih pod uredništvom upravljalca tudi tega spletnega mesta. Upravitelj za vsioglasi.si v drugih medijih ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto www.vsioglasi.si.

34. Vsebina spletnega mesta vsioglasi.si je avtorsko pravno zaščitena zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta vsioglasi.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca spletnega mesta vsioglasi.si, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno mesto vsioglasi.si neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse slike, ki so objavljene na vsioglasi.si, označi z logotipom upravljavca.

35. Uporabnike se lahko preko spletnega mesta vsioglasi.si kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni pri povpraševanju dovoljeno reklamiranje kakšne storitve ali izdelka.

36. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta vsioglasi.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

37. Upravljavci spletnega mesta vsioglasi.si, si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu www.vsioglasi.si, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.

38. Upravljavec spletnega mesta vsioglasi.si in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ” takšne kot so ”, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru vsioglasi.si, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravitelj za vsioglasi.si, si v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala vsioglasi.si.

39. Upravitelj spletnega mesta vsiogla.si, si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Upravitelj za vsioglasi.si ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in slike malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

40. Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe našega spletnega mesta. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo spletnega mesta ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost našega spletnega mesta. V zvezi s tem se lahko pojavijo tudi tako imenovani ” cookies ” (sledilni spletni piškotki potrebni za delovanje strani ali za merjenje statistike obiska). To so besedilne datoteke (več pod zasebnost), ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca. Omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To nam omogoča, da opravimo zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko praviloma odklonimo ali izbrišemo z ustreznimi nastavitvami iskalnika. Vendar pa se v tem primeru lahko zgodi, da ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Z uporabo tega spletnega mesta izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe tega spletnega mesta.

41. Upravljavec spletnega mesta vsioglasi.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta pravila in pogoje za uporabo vsioglasi.si, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta vsioglasi.si po spremembi pravil pomeni soglasje z novimi pravili poslovanja, zato eventualne in obstoječe stranke naprošamo, da ob vsaki prijavi, registraciji ali oddaji malega oglasa ali oglasa za podjetje preverijo, če niso nastale za njih neprimerne spremembe splošnih pogojev poslovanja.

42. Več tehničnih podrobnosti v navodilih uporabe. Pravna oseba je z registracijo v plačilnem pogodbenem odnosu na daljavo z upraviteljem spletnega mesta vsioglasi.si (več v točki 43.) glede na potrjen paket ali cenik ponudbe glede na dodeljeno količino objav in ponudnik oglasnega prostora vsioglasi.si ne odgovarja za manjše število vstavljenega gradiva s strani uporabnika in ne vrne razlike vloženih sredstev. Upravitelj tega spletnega mesta ni odgovoren, če je stran poškodovana zaradi višjih tehničnih težav kot so strežniki gostiteljev, internetne napeljave, poškodbe napeljave spletnih operaterjev, naravne katastrofe, vojne, napadi hekerjev ali zloraba avtorskih pravic s strani ostalih uporabnikov in podobno ter morebitna izguba že vnešenih oglasov v kolikor eventualno odpove tudi rezervni tehnični sistem za obnovitvene kopije. Ti primeri so poslovni rizik za obe strani in upravitelj ne vrača vplačane naročnine, možna pa je pomoč po dogovoru v smislu 28. točke pod odstavkom K.

43. Uporabnik, fizična ali pravna oseba, ki na vsioglasi.si odda v objavo svoje gradivo, se strinja, da so pogoji iz ponudbe vsioglasi.si, cenika in različnih ponujenih verzij poslovnega odnosa zanj primerni za pogodbeno razmerje, da s tem razumejo pravila poslovanja, da jih ne bodo kršili in da so v plačilnem pogodbenem odnosu za nedoločen čas za storitve , ki v ponudbi niso brezplačne(za katere vam bodo izstavljeni računi) do pisne odpovedi ene ali druge strani z izvzetimi ponudbami glede na enkratno plačilo ali posebnimi individualnimi pogodbenimi določili.

44. Stran je mednarodnega poslovnega značaja, zato je možnost, da uporabniki portala iz tujine vstavijo oglasni material v svojem ali angleškem jeziku (predvsem pasice) in se uporabniki v RS strinjajo s tem. Prav tako je možno, da se pojavi kakšna tuja (predvsem angleška) beseda, zaradi običajnih splošnih prilagoditvenih spletnih posodabljanj in morebitnega neujemanja s trenutno verzijo posodobitve ali tehničnih odstopanj zaradi simultanih avtomatskih jezikovnih prevajalcev. Upravitelj za vsioglasi.si objavlja svoj promo material na podlagi licenc partnerjev predlog ali z individualnim ali sponzorskim dovoljenjem/odnosom. Za tovrstne kršitve s strani uporabnikov, ki oddajo svoje gradivo, upravljalec spletnega mesta www.vsioglasi.si ne odgovarja. Podatkov pridobljenih ob registraciji za potrebe administracije ne posredujemo tretjim osebam rzen v primeru višje sile, če bi pooblaščeni pravni organi potrebovali podatke za kakršnokoli preiskavo v zvezi z splošno neprimerno vsebini ali poreklom ponujenega blaga, sumom za propagando dela na črnem in podobno ter v primeru, če lastnik te spletne strani eventualno proda spletno stran in pravice te spletne strani novemu lastniku skupno s strankami.

45. Spletna stran, njena zasnova , namen in tehnična zvrst je taka kot je in pred ogledom strani preberite pogoje poslovanja ter navodila uporabe, cenike, ponudbe. Tudi pred registracijo ali oddajo oglasa se seznanite z pogoji in pravili poslovanja ter potrdite zgoraj opisane pogoje, da jih razumete in se strinjate za pogodbeni poslovni odnos po naštetih točkah. Potrebno je slediti vsem navodilom in postopkom, ki se nahajajo v pomoč na spletni strani vsioglasi.si in njegovih podstraneh, ter ostalih portalih, ki so del spletnega marketinga upravitelja portala. Z uspešno izvedeno registracijo na portalu ali oddajo oglasov se podrazumeva, da se strinjate s temi navedbami in se boste ravnali ter poslovali v skladu pod tu navedenimi splošnimi pogoji poslovanja, ki se lahko tudi spremenijo glede na tržno ali zakonodajno situacijo. Dodatne razlage in podpora za uporabnike: Pomoč in podpora uporabnikom, zasebnost, navodila, cenik in ostali info prispevki v spodnjem meniju spletne strani.

46. Z registracijo na portal vsioglasi.si potrjujete, da razumete zgoraj navedene pogoje in pravila uporabe, ter ostale informacije za uporabnike (cenike, navodila, razlage, napotke, zasebnost) na strani (spodnji menu v nogi spletne strani)  in se z njimi v celoti strinjate. S tem ste sprejeli pogodbo na daljavo in boste spletno mesto vsioglasi.si uporabljali na lastno odgovornost.

 

Tukaj so lahko tudi vaši oglasi

Premium Wordpress Themes